viernes, 20 de enero de 2012

Les diferències de preu de l´aigua

Si realitzam un mostreig del preu del servei d´abastament d´aigua a 35 municipis sobre els 53 que existeixen a Mallorca, resulta que la factura més cara, per un consum mensual de 10 metres cúbics, es paga a Selva, amb un import de 12,46 euros sense IVA, mentre que a Son Servera pel mateix volum només es paguen 4,27 euros. La relació entre la tarifa més cara i la més barata, és del 292% i això representa una diferència al cap de l´any de gairebé 100 euros. diariodemallorca.es

No hay comentarios: