domingo, 2 de octubre de 2011

La deuda comercial debería ser considerada deuda bancaria, pero....

La deuda comercial con entes y empresas debería tener la misma consideración que la deuda bancaria, sin embargo, el exconseller Manera no considera la deuda comercial como deuda y dice:

" Les xifres de deute i dèficit són superiors a les comunicades per l´equip econòmic anterior. En concret, s´ha arribat a parlar de 6.000 i fins i tot de 8.000 milions d´euros de deute públic; i d´un dèficit que, de retruc, seria superior al 7% sobre PIB. En ambdós casos, pens que cal assumir les dades que neixen d´organismes públics. Vegem-ho: quant al deute, els bolletins del Banc d´Espanya; en relació al dèficit, la intervenció general de l´Estat. Els resultats: Balears té un deute públic d´uns 4.500 milions d´euros, segons la darrera dada publicada pel regulador; i tancà el 2010 amb un dèficit del 4,16% sobre PIB"  diariodemallorca.es

No hay comentarios: